Chào mừng đến với Thống Kê XSMB

Hôm nay: chủ nhật, ngày 23/06/2024

Thống kê chu kỳ đặc biệt Xổ Số Miền Bắc

Từ ngày

 

Chu kỳ số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu giải đặc biệt

Đầu Đặc Biệt Ngày Về Gần Nhất Đề Gần Nhất Số Ngày Chưa Về Gan Cực Đại
0 Xem: 20-09-2023 03 277 35
1 Xem: 22-09-2023 14 275 35
2 Xem: 23-09-2023 22 274 35
3 Xem: 30-09-2023 37 267 35
4 Xem: 29-09-2023 44 268 35
5 Xem: 13-09-2023 50 284 35
6 Xem: 21-09-2023 66 276 42
7 Xem: 02-10-2023 73 265 42
8 Xem: 01-10-2023 89 266 42
9 Xem: 28-09-2023 98 269 42

Xem thêm các bài thống kê khác:

Chu kỳ số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi giải đặc biệt

Đuôi Đặc Biệt Ngày Về Gần Nhất Đề Gần Nhất Số Ngày Chưa Về Gan Cực Đại
0 Xem: 15-09-2023 20 282 17
1 Xem: 04-09-2023 11 293 38
2 Xem: 23-09-2023 22 274 61
3 Xem: 02-10-2023 73 265 61
4 Xem: 29-09-2023 44 268 61
5 Xem: 19-09-2023 25 278 61
6 Xem: 26-09-2023 36 271 61
7 Xem: 30-09-2023 37 267 61
8 Xem: 28-09-2023 98 269 61
9 Xem: 01-10-2023 89 266 61

Xem thêm các bài thống kê khác:

Chu kỳ tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng giải đặc biệt

Tổng Đặc Biệt Ngày Về Gần Nhất Đề Gần Nhất Số Ngày Chưa Về Gan Cực Đại
0 Xem: 02-10-2023 73 265 24
1 Xem: 27-09-2023 47 270 26
2 Xem: 21-09-2023 66 276 26
3 Xem: 20-09-2023 03 277 33
4 Xem: 23-09-2023 22 274 38
5 Xem: 24-09-2023 78 273 38
6 Xem: 25-09-2023 79 272 38
7 Xem: 01-10-2023 89 266 38
8 Xem: 29-09-2023 44 268 42
9 Xem: 26-09-2023 36 271 42

Xem thêm các bài thống kê khác:

Backtotop